Rush Original - Propil (10ml)
Rush Original - Propil (10ml)
3 889 Ft

Rush Original - Propil (10ml)

Készlet
Raktáron

Rendelj -n belül és elküldjük a csomagot

Raktáron   (100 db)
3 889 Ft
Egységár: 432 Ft/ml
A vásárlás után járó pontok: 194 Ft
Rush Original - Propil (10ml)
Készlet
Raktáron
Kiegészítő termékek

Propil alapú speciális bőrtisztító folyadék.

Ebben a kis üvegcsében található bőrtisztító folyadék bőrruházat, bőrből készült játékszerek, kiegészítők tisztítására, ápolására, állapotának megőrzésére alkalmas.

Összetevői:
Izopropil Nitrit (CAS 541-42-4, EK szám: 208-779-0) és Propán-2-ol (CAS 67-63-0, EK szám: 200-661-7) elegye
UFI azonosítók: G34H-S0R3-X60M-EW7P; K1A8-6S39-R50G-F6KQ

Nettó térfogata: 10ml

Milyen típusú bőrtisztítókat találsz meg nálunk?
Propil alapú: Gyors és erős hatású
Pentil alapú: Hosszú és lágy hatású
Amil alapú: Erőteljes és hosszú hatású
Hexil alapú: Kevésbé agresszív hatású


Használati utasítás:

A bőrtisztítás megkezdése előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és óvatosan kezelje a terméket, mivel gyorsan párolog és belélegezése, emberi bőrrel érintkezése, lenyelése irritációt és egyéb egészségügyi problémákat okozhat! (Amennyiben lehetséges szabadban vagy nagyon jól szellőző helyiségben használja. Zárt térben mindenképpen gondoskodjon szellőztetésről, - vagy légzésvédelmi készülék viselése kötelező - vigyázzon, hogy a termék gőzét ne lélegezze be.)
A bőrtisztító használata előtt mindenképpen végezzen egy tesztet a termékkel: egy kis felületre vigye fel az anyagot egy tiszta rongy vagy vattakorong használatával, hogy kiderüljön nem okoz-e bármilyen károsodást az anyagban. (Mivel elég sok féle bőr létezik, ezért előfordulhat, hogy a termék elszíneződést vagy más problémát okoz, ebben az esetben a használatát fejezze be, nagyobb felületen ne alkalmazza.) Amennyiben a teszt során a termék használata semmilyen negatív következménnyel nem járt, úgy nyugodtan alkalmazza nagyobb felületen is. A termék használatakor védőruházat, -kesztyű, -szemüveg -álarc -cipő viselése kötelező. Használat után az üveget minél hamarabb zárja vissza, hogy a további párolgását megszüntesse! A kezelt felületet/tárgyat hagyja megszáradni mielőtt újra használná.

Amennyiben használata során vagy után rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz!

Ha emberi bőrre kerülne a bőrtisztító folyadék, égési sérülést okozhat, ezért semleges szappanos vízzel az adott területet mossa meg. Ha a bőrirritáció/égésnyom nem szűnne meg, forduljon orvoshoz! Amennyiben ruházatra kerülne, azonnal vegye le a szennyezett öltözékét!
A termék gőzének belégzése esetén fejfájás, kipirulás, szédülés, könnyezés, zavartság, gyengeség, megnövekedett pulzus, nyugtalanság és akár eszméletvesztés is jelentkezhet. Ilyen esetben azonnal szabad levegőre kell menni, lehetőleg meleg és nyugodt környezet szükséges. Amennyiben továbbra se érzi jól magát, forduljon orvoshoz! A gőzök belélegzése után a mérgezés első jelei órákkal később jelentkezhetnek, ezért mindig forduljon orvoshoz, amennyiben bármilyen tünetet észlel!
Amennyiben szembe kerül, irritációt és akár égési sérülést is okoz. Mossa ki sok vízzel, percekig, a szem belső felétől kifele irányban, vigyázva arra, hogy mosás közben a másik szembe semmi ne kerüljön! Amennyiben a szem irritációja nem szűnik meg, forduljon orvoshoz!
Lenyelés esetén öblítse ki a száját! Ne hánytassa magát semmiképp. Ha ettől függetlenül hányingere támad, hajoljon előre és forduljon orvoshoz!
Gyermekek elől elzárva tartandó!

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):
+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Erősen gyúlékony, könnyen gyulladó folyadék, korrozív (maró) anyag, magas koncentrációban robbanóképes elegyet alkot a levegővel, ezért nyílt lángtól, gyújtóforrástól, magas hőtől, forró felületektől, szikrától távol kell tartani! Veszély esetén oltása habbal, száraz porral (homokkal) illetve CO2-vel (szén-dioxiddal) lehetséges! Oltására a víz nem alkalmas!
Ne egyen, igyon vagy dohányozzon és lehetőleg ne viseljen kontaktlencsét a termék használata közben!
A terméket ne öntse ki csatornába, se termőföldre! Amennyiben kifolyna, itassa fel nedvszívó anyaggal (például: homok).

P és H mondatok, veszélyek: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék, gőz; H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz; H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki; H318 Súlyos szemkárosodást okoz; H319 Súlyos szemirritációt okoz; H330 Belélegezve halálos;  H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat; H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz; P102 Gyermekek elől elzárva tartandó; P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat; P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás; P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni; P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos; P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező; Kémiai anyagoknak ellenálló munkavédelmi cipő viselése kötelező; P284 [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező; P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni TILOS hánytatni; P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]; P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása; P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz; P403+P233+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva, hűvös helyen tartandó; P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni; P501 A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27) VM rendeletnek megfelelően.


Minőségét megőrzi: nyitástól számított 12 hónapig.

Származási hely: EU

Gyártó: BGP

Listaár
2 032 HUF
Gyártó
BGP POPPERS
Arukereso.hu Szállítási Költség
1690
Várható érkezés
false
Cikkszám
3662811356003
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
100% diszkréció
Hasonló termékek
100%
Diszkréció
Szakértői
Ügyfélszolgálat
Gyors
Szállítás
Több ezer
prémium termék